SZOLGÁLTATÁSOK - SZERVEZETEKNEK

Szervezeti diagnózis

Bevált, ugyanakkor személyre szabott és célirányos módszerekkel felmérjük a szervezet, vagy az adott csoport „szervezeti egészségi állapot”-át. Rámutatunk az erősségekre, valamint a problémák, konfliktusok valódi, ú.n. gyökér okaira.

Együttműködő partnereim: 
Contact Points, Global HR Partner

Szervezet fejlesztés

A szervezet sajátosságait figyelembe vevő, az elérendő célra fókuszáló megoldásainkkal képessé tesszük a szervezetet saját működésének megértésére és fejlesztésére. Aktívan részt veszünk az ú.n. tanuló szervezetté válás folyamatában.

Együttműködő partnereim: 
Contact Points, Global HR Partner, MAPI

Munkatársak fejlesztése

A szervezet, a csapat és az egyén előtt álló célokhoz, az aktuális helyzethez és lehetőségekhez legjobban illeszkedő egyéni fejlesztési programokat dolgozunk ki vezetők, kulcsmunkatársak számára. Célunk, hogy valódi változás történjen.

Együttműködő partnereim:
Contact Points, Global HR Partner, MAPI

Tréningek

Előre egyeztetett elvárások és fejlesztési célok mentén állítom össze azt a képzési programot, amely erősíti az együttműködést, felkészíti a résztvevőket a szervezet előtt álló változásokra, valamint fejleszti a munkatársak és vezetők kompetenciáit.

Együttműködő partnereim: 
Contact Points, Global HR Partner, MAPI, Inara